minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
bangor.eglwysyngnghymru.org.uk
11/06/2024
Oddi wrth yr Esgob / From the Bishop

Stori am yr ysgolfeistr a bontiodd y bwlch

A story about the schoolmaster who bridged the gap

bangor.eglwysyngnghymru.org.uk
07/06/2024
Oddi wrth yr Esgob / From the Bishop

Archesgob Cymru yn ailagor eglwys yng Ngogledd Cymru ar ôl degawd heb wasanaethau addoli

Archbishop of Wales reopens North Wales church after a decade of no worship

bangor.eglwysyngnghymru.org.uk
06/06/2024
Oddi wrth yr Esgob / From the Bishop

Archesgob Cymru i ddathlu deng mlwyddiant Gŵyl Barddoniaeth a Chelfyddydau Aberdaron

Archbishop of Wales to celebrate 10th anniversary of Aberdaron’s Poetry and Arts Festival

bangor.eglwysyngnghymru.org.uk
03/06/2024
Oddi wrth yr Esgob / From the Bishop

Cwrs newydd i helpu dysgwyr i brofi gwasanaethau eglwysig yn Gymraeg

Nod y cwrs blasu ar-lein, sy’n 10 awr o hyd, yw rhoi ...

New course to help learners experience church services in Welsh

The 10-hour online taster course is designed to give learners of all ...
bangor.eglwysyngnghymru.org.uk
02/06/2024
Oddi wrth yr Esgob / From the Bishop

Penodi Cyfarwyddwr Gweinidogaeth newydd ar gyfer Esgobaeth Bangor

Bydd y Parchedig Alexier Mayes yn ymuno â’r esgobaeth fel Cyfarwyddwr Gweinidogaeth

New Director of Ministry for the Diocese of Bangor

Revd Alexier Mayes will be joining the diocese as the new Director ...
bangor.eglwysyngnghymru.org.uk
30/05/2024
Oddi wrth yr Esgob / From the Bishop

Llwybr Cadfan

Llwybr Cadfan

bangor.eglwysyngnghymru.org.uk
22/05/2024
Oddi wrth yr Esgob / From the Bishop

Cadeirlan Bangor yn ennill gwobr efydd Eco Eglwys

Bangor Cathedral receives bronze eco church award

bangor.eglwysyngnghymru.org.uk
13/05/2024
Oddi wrth yr Esgob / From the Bishop

Archesgob yn hyrwyddo Eglwysi’n Cyfrif ar Natur

Archbishop champions Churches Count on Nature

bangor.eglwysyngnghymru.org.uk
08/05/2024
Oddi wrth yr Esgob / From the Bishop

Her 70k yr Archesgob ar gyfer Cymorth Cristnogol

Archbishop takes on 70k for Christian Aid

bangor.eglwysyngnghymru.org.uk
07/05/2024
Oddi wrth yr Esgob / From the Bishop

Buddsoddi £130,000 i weddnewid tir eglwys sydd wedi’i esgeuluso yn ardd gymunedol fywiog

Mae prosiect DyfoDol y Garrog wedi cael £130,404 gan Lywodraeth y DU ...

£130,000 investment to transform neglected church land into a vibrant community space

The DyfoDol y Garrog project has received £130,404 from the UK Government ...