minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
Ymuno â ni Dydd Sul yma am 11yb | Join us this Sunday at 11am
Manylion ein gwasanaeth arferol Dydd Sul | Details of our regular Sunday service
English

Wedi’i hadeiladu yn y 1960au saif Eglwys Sant Andreas yng nghanol y pentref gyda’i drysau’n agor yn llythrennol i balmant y brif stryd. Mae’n olau ac yn gynnes ac mae ganddi, yn gysylltiedig â hi, neuadd, sy’n galluogi’r eglwys i ymgysylltu â’r gymuned leol mewn sawl ffordd.

Cymraeg

Built in the 1960s St Andrew’s Church stands in the heart of the village with its doors literally opening onto the pavement of the main street. It is light and warm and has, attached to it, a hall, enabling the church to engage with the local community in many ways.