minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
Ymuno â ni Dydd Sul yma am 11yb | Join us this Sunday at 11am
Manylion ein gwasanaeth arferol Dydd Sul | Details of our regular Sunday service
English

Mae Eglwys y Santes Fair yn adeilad Fictoraidd gyda thu mewn modern iawn.

Mae'n olau, yn gynnes ac yn groesawgar, gyda chyfleusterau toiled, cegin fach, ystafell gyfarfod a gofod oriel.

Mae wedi'i leoli'n agos at Bont Menai ei hun, ac mae mewn sefyllfa dda i wasanaethu cymuned y dref leol.

Gwneir defnydd rheolaidd o adeilad yr eglwys gan grwpiau eglwysig a sefydliadau eraill.

Cymraeg

St Mary’s Church is a Victorian building with a thoroughly modern interior.

It is bright, warm and welcoming, with toilet facilities, a small kitchen, a meeting room and gallery space.

It is located close to the Menai Suspension Bridge itself, and is well positioned to serve the local town community.

There is regular use of the church building by church groups and other organisations.