minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external

Cwrs Lectio

Trwy'r Garawys, bydd Bro Tysilio yn defnyddio'r Cwrs Lectio i helpu ni i ddarllen y Beibl a weddïo.

Cliciwch ar y botwm isod i ymuno â'r fersiwn Zoom o'r cwrs am 7:30pm ar nosweithau Fercher.

(Passcode: lectio)

The Lectio Course

Through Lent, Bro Tysilio will be using the Lectio Course to help us read the Bible and to pray.

Click on the button below to join the Zoom version of the course at 7:30pm on Wednesday evenings.

(Passcode: lectio)

English

Y Garawys hwn rydyn ni'n cynnig cyfle i chi gamu o'r neilltu o'ch trefn arferol i dreulio amser yn archwilio clywed llais Duw.

Arfer ysbrydol hynafol yw lectio divina – ffordd weddigar o ddarllen y Beibl sy'n caniatáu i Dduw siarad â ni trwy'r ysgrythur mewn ffyrdd pwerus. Mae'r Cwrs Lectio yn gyfres 5 rhan, sy'n ein helpu i archwilio lectio divina a'i ymgorffori yn ein bywyd o weddi.

Rydyn ni'n ei gynnal mewn tri amser a lle gwahanol i roi'r cyfle gorau i chi ddod. Ymunwch â ni - mae'n am ddim, a bydd croeso mawr i chi


Dyddiau Iau @ 11:30am

Neuadd y Plwyf, Llandegfan

(yn dechrau 23 Chwefror | hyd at 23 Mawrth)

Dyddiau Mercher @ 11:30am

Eglwys Sant Andreas, Benllech

(yn dechrau 1 Mawrth | hyd at 29 Mawrth)

Dyddiau Mercher @ 7:30pm

Ar-lein | Zoom (dolen ar dop y dudalen)

(yn dechrau 1 Mawrth | hyd at 29 Mawrth)

Cymraeg

This Lent we're offering you the opportunity to step aside from your normal routine to spend some time exploring hearing God's voice.

Lectio divina is an ancient spiritual practice – a prayerful way of reading the Bible that allows for God to speak to us through scripture in powerful ways. The Lectio Course is a 5-part series, helping us to explore lectio divina and incorporate it into our life of prayer.

We're running it in three different times and places to give you the best chance to come along. Do join us—it's free and all are welcome!


Thursdays @ 11:30am

Llandegfan Parish Hall

(starting 23 February | until 23 March)

Wednesdays @ 11:30am

St Andrew's Church, Benllech

(starting 1 March | until 29 March)

Wednesdays @ 7:30pm

Online | Zoom (link at top of page)

(starting 1 March | until 29 March)