minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
Ymuno â ni Dydd Sul yma am 9:30yb | Join us this Sunday at 9:30am
Manylion ein gwasanaeth arferol Dydd Sul | Details of our regular Sunday service
English

Mewn lle uchel yn edrych dros bentref bychan Llanbedrgoch a'r cyffiniau, mae safle San Pedr yn cynnwys tystiolaeth o bresenoldeb a chladdedigaethau Brythonig-Rufeinig, er bod yr adeilad presennol yn dyddio o ddiwedd y cyfnod canoloesol gydag estyniadau ac adnewyddiadau dilynol dros y canrifoedd. Mae ganddi gynulleidfa fechan ond bywiog.

Mae'r Ganolfan yng nghanol y pentref yn ystafell eglwys wedi'i hadnewyddu gyda chyfleusterau modern, sydd bellach yn eiddo i'r gymuned ac yn cael ei defnyddio gan wahanol grwpiau gan gynnwys yr eglwys.

Cymraeg

In an elevated position overlooking the small village of Llanbedrgoch and surrounding area, the site of St Peter's Church contains evidence of Romano-British presence and burials, although the present building is late medieval with subsequent extensions and renovations over the centuries. It has a small but vibrant congregation.

Y Ganolfan in the centre of the village is a refurbished church room with modern facilities, now owned by the community and used by various groups including the church.