minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Mae Eglwys Sant Sadwrn yn adeilad sydd wedi’i adnewyddu’n fawr o ddiwedd y 19eg ganrif ar safle sy’n mynd yn ôl i Sant Sadwrn ei hun yn y 6ed ganrif. Fe'i lleolir ychydig y tu allan i bentref Llansadwrn.

Mae yna ystafell eglwys gyferbyn â’r eglwys gyda chyfleusterau da yn cael eu defnyddio gan yr eglwys a’r gymuned ehangach.

Cymraeg

St Sadwrn’s Church is a late 19th century much-restored building on a site that goes back to St Sadwrn himself in the 6th century. It is located just outside the village of Llansadwrn.

There is a church room opposite the church with good facilities used by both the church and the wider community.